Par mums
Aktuāli
Biedru saraksts
Kontakti
   Sertifikācija
   Izglītība
   Jaunu biedru uzņemšana
   Bieži uzdotie jautājumi.
Kontakti:
Braslas 16, Riga, LV-1084
Mob. tel. +371 26537310
E-mail: lsia@inbox.lv


Mēs esam Latvijas Saldētājiekārtu Inženieru Asociācija, kas ir jau dibināta kopš 1998. gada 22. oktobra un darbojas kā sabiedriska organizācija, kas reģistrēta Uzņēmumu Reģistrā.Asociāciju ir dibinājušas 10 saldēšanas firmas.

Latvijas Saldētājiekārtu Inženieru Asociācija ir vienīgā šāda profila sabiedriska organizācija Latvijā.  

Asociācija apvieno zinošākos un pieredzes bagātākos Latvijas aukstuma iekārtas speciālistus.

LSIA ir strauji attīstījusies un šobrīd asociācijā ietilpst 105 juridiskas firmas,

LSIA ir
 pārreģistrēta atbilstoši LR likumdošanas prasībām,  kopš 2006.g.3.janvārī-  biedrība „Latvijas Saldētājiekārtu Inženieru asociācija”  vienotais reģ Nr 40008037711.

Asociācija ir bezpeļņas organizācija, kas pārstāv uzņēmēju intereses valdībā, parlamentā, izpildinstitūcijās. Asociācijas biedru pieredze un kompetence ļauj formulēt rūpniecības uzņēmumu viedokli, pārstāvēt darba devējus to jautājumu risināšanā, kas ir tieši saistīti ar uzņēmuma darbību, iekļauties likumdošanas procesā un produktīvi izmantot visas iespējas ietekmēt procesu galarezultātu

Asociācijas augstākais lēmējorgāns ir , biedru Kopsapulce kas sanāk reizi gadā un ievēl  Valde  10 cilvēku sastāvā. Valde ir pastāvīgi funkcionējošā vadības institūcija un augstākais lēmējorgāns starp pilnsapulcēm, strādā prezidenta vadībā un nosaka LSIA darba virzienus starp pilnsapulcēm. Asociācijas prezidentu ievēl padome no sava vidus.
Asociācijas saimnieciskās un finansiālās darbības revidējošā institūcija ir revīzijas komisija.