Par mums
   Sertifikācija
   Izglītība
Akadēmiskā izglītība
Kursi
Semināru saraksts
   Jaunu biedru uzņemšana
   Bieži uzdotie jautājumi.
Kontakti:
Braslas 16, Riga, LV-1084
Mob. tel. +371 26537310
E-mail: lsia@inbox.lv


Akadēmiskā izglītība 

Acinām studēt Rīgas Tehniskā koledžā studiju programmā "Aukstumtehnika", lai iegūtu aukstumtehnikas speciālista kvalifikāciju, kas ir pirmā līmeņa professionālā augstākā izglītība .
Aukstumtehnikas speciālists nodarbojas ar aukstuma iekārtu un sistēmu projektēšanu, ražošanu, uzstādīšanu, regulēšanu, apkalpošanu un komplektāciju, ievērojot jaunākos aukstumtehnikas attīstības sasniegumus; prot strādāt atbilstoši ar Eiropas standartu prasībām; nodrošina normatīvo aktu ievērošanu aukstuma nozarē; organizē un kontrolē cilvēkiem un videi drošu aukstumiekārtu ekspluatāciju; veic kvalitātes vadību un kontroli.
Lai kļūtu par šo speciālistu ir iespējas studēt pilna laika studijās budžeta vietās un nepilna laika studijās neklātienē par samaksu. Sīkāku infiormāciju var iegūt apmeklejjot Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas mājas lapu www.rtk.lv