Par mums
   Sertifikācija
   Izglītība
Akadēmiskā izglītība
Kursi
Semināru saraksts
   Jaunu biedru uzņemšana
   Bieži uzdotie jautājumi.
Kontakti:
Braslas 16, Riga, LV-1084
Mob. tel. +371 26537310
E-mail: lsia@inbox.lv


 

Aukstumtehnikas pamati.

     Iestāžu, organizāciju un komercsabiedrību par aukstumtehniku atbildīgo darbinieku sagatavošana un kvalifikācijas paaugstināšanas, piedāvājam apgūt specializētu apmācības kursu ar kura palīdzību Jūs ne tikai izpildīsiet likuma prasības, bet arī zināsiet visu nepieciešamo, lai kvalitatīvi veiktu sev uzticētos darba pienākumus

Gāzes Inženieru tehniskais treniņu pamata kurss.

Programmas mērķis:Nodrošināt zināšanas un prasmes attiecībā uz sašķidrinātās gāzes tankkuģiem un to aprīkojumu nepieciešamo kompetenču ieguvei, lai apmācāmais spētu:

  1. Pārzināt sašķidrināto gāzu fizikālās un ķīmiskās īpašības;
  2. Pārzināt gāzes tankkuģa kravas sistēmu ;
  3. Par alternatīvajiem aukstumaģentiem
  4. Īstenot piesardzības pasākumus, lai novērstu bīstamības;
  5. Pārzināt kravas sistēmas pielietojumu dažādas kravas operācijas;
  6. Rīkoties avārijas situācijās;
  7. Veikt pasākumus, lai nepieļautu vides piesārņojumu;
  8. Pārraudzīt un kontrolēt kravas sistēmas tehnisko stāvokli .