Par mums
   Sertifikācija
Akreditācijas apliecība
Informācija par sertifikāciju .
POLITIKA PERSONĀLA ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒŠANAS JOMĀ
Sūdzību un apelāciju izskatīšana
Sertifikācijai saistošo EK un LR tiesibu akti
Personas, kam nebija pabeigta uzraudzības procedūra
Veikto darbu saraksts
   Izglītība
   AUTO
   AUKSTUMS
   UGUNS
   ELEKTRO
   Jaunu biedru uzņemšana
   Bieži uzdotie jautājumi.
Kontakti:
Braslas 16, Riga, LV-1084 Auditorija Nr.107,
Mob. tel. +371 26537310
E-mail: inna_sharanina@mail.ru


Personas, kam nebija pabeigta uzraudzības procedūra.

Attiecībā uz stacionārām saldēšanas, gaisa kondicionēšanas un siltumsūkņu iekārtām:

Nr. Personas, kam nav pabeigta uzraudzības procedūra Uzraudzības procedūras datums 
  

 

   
   
   
   
 1. Imants Plūksna 06.04.14
   
   
 2. Māris Engers 06.04.14
   
 3. Vladimirs Ševeļovs 24.06.14
 4. Andrejs Ivans 24.06.14
   
 5. Ainārs Fokins 19.07.14
 6. Dans Ostrovskis 19.07.14
 7. Nikolajs Čerņavskis 19.07.14
 8. Vitālijs Kirillovs 19.07.14
 9. Arnis Mitrevic 19.07.14
   
 10. Modris Vēberis 19.07.14
 11. Andrejs Teplouhovs 19.07.14
 12. Edgars Zālītis 
 13. Pjotrs Kaļenskis 22.07.14
   
 15. Juris Mencis 22.07.14
 16. Edgars Zālītis 22.07.14
 17 Helvijs Armanovičs 22.04.15
   
 18. Rihards Laurens 22.04.15
 19. Jānis Revers 22.04.15
 20. Uldis Lorencs 22.04.15
 21. Imants Šics 22.04.15
 22. Reinis Zvirbulis 22.04.15
 23. Jānis Zvirbulis 22.04.15
 24. Vitālijs Ovčiņņikovs 17.06.15
 25. Indulis Tomsons  17.06.15
    
 26. Krišjānis Balodis  28.07.15
 27. Aleksandrs Soboļevs  28.07.15
 28. Nikolajs Švačko  28.07.15
   
 42.  
 43.  
 44.  
 45.  
 46.  

 

Attiecībā uz stacionārajām ugunsdrošības sistēmām un ugunsdzēsības aparātiem,

kuros izmanto dažas fluorētās siltumnīcefekta gāzes

Nr. Personas, kam nav pabeigta uzraudzības procedūra Uzraudzības procedūras datums 
 1.Georgi Bogdanov

 14.05.14

 2.Anatoly Rudenko 14.05.14
 3. Aleksandrs Barabanovs 14.05.14
 4. Edgars Rozentāls14.05.14
 5. Leif Sällman 14.05.14
 6. Juri Teder 14.05.14
 7. Martin Borglin 14.05.14
 8. Sergejs Paņkovs 14.05.14
 9. Margus Vendelin 05.08.14
 10. Gennadi Zubkov  05.08.14
 11. Arvi Vaas  05.08.14
 12. Mihhail Jakovlev  05.08.14
 13.  Geir Erik Berntsen   05.08.14
 14.  Ahmed Mehmed   30.10.2015
 15. John Van der Geer   30.10.2015

Attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas sistēmām,

kurās izmanto dažas fluorētās siltumnīcefekta gāzes:

Nr. Personas, kam nav pabeigta uzraudzības procedūra Uzraudzības procedūras datums 
 1. Gints Čibals

 18.02.15

 2. Andis Kancāns 28.07.15
 3. Edgars Ruģelis 28.07.15
 4. Edijs Rostoks 20.11.15
 5. Aivars Avotiņš 20.11.15
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  
 11.  
 12.  
 13.  
 14.   
 15.