Par mums
   Sertifikācija
Akreditācijas apliecība
Informācija par sertifikāciju .
POLITIKA PERSONĀLA ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒŠANAS JOMĀ
Sūdzību un apelāciju izskatīšana
Sertifikācijai saistošo EK un LR tiesibu akti
Personas, kam nebija pabeigta uzraudzības procedūra
Veikto darbu saraksts
   Izglītība
   AUTO
   AUKSTUMS
   UGUNS
   ELEKTRO
   Jaunu biedru uzņemšana
   Bieži uzdotie jautājumi.
Kontakti:
Braslas 16, Riga, LV-1084 Auditorija Nr.107,
Mob. tel. +371 26537310
E-mail: inna_sharanina@mail.ruLSIA Sertifikācijas Centrs

   Sertifikācijas Centrs ir akreditēts Latvijas Nacionālajā Akreditācijas birojā (LATAK) un veic personāla sertifikāciju.saskaņā ar standarta EN ISO/IEC 17024:2005 prasībām, un piešķir kompetences sertifikātus sekoja sfērā:

   Personām,kas veic darbības ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm:

  • attiecībā uz stacionārām saldēšanas, gaisa kondicionēšanas un siltumsūkņu iekārtām, kurās izmanto dažas fluorētās siltumnīcefekta gāzes
  • attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas sistēmām, kurās izmanto dažas fluorētās siltumnīcefekta gāzes
  • attiecībā uz stacionārajām ugunsdrošības sistēmām un ugunsdzēsības aparātiem, kuros izmanto dažas fluorētās siltumnīcefekta gāzes
  • attiecībā uz dažu fluorēto siltumnīcefekta gāzu rekuperāciju no augstsprieguma sadales iekārtām

Akreditēts atbilstoši:

  • LATAK-S3-328
  • Akreditācijas apliecība

 

Kontaktpersona :

  • LSIA SC vadītāja Inna Šaraņina
    mob.tel. 26537310