Par mums
   Sertifikācija
Akreditācijas apliecība
Informācija par sertifikāciju .
POLITIKA PERSONĀLA ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒŠANAS JOMĀ
Sūdzību un apelāciju izskatīšana
Sertifikācijai saistošo EK un LR tiesibu akti
Sertificēto personu saraksts 2021,kuram nav pabeigta uzraudzība
Veikto darbu saraksts
   Izglītība
   AUKSTUMS;AUTO;UGUNS;ELEKTRO
   Jaunu biedru uzņemšana
   Bieži uzdotie jautājumi.
Kontakti:
Braslas 16, Riga, LV-1084
Mob. tel. +371 26537310
E-mail: inna_sharanina@mail.ruLSIA Sertifikācijas Centrs

   Sertifikācijas Centrs ir akreditēts Latvijas Nacionālajā Akreditācijas birojā (LATAK) un veic personāla sertifikāciju.saskaņā ar standarta EN ISO/IEC 17024:2012 prasībām, un piešķir kompetences sertifikātus sekoja sfērā:

   Personām,kas veic darbības ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm:

  • attiecībā uz stacionārām saldēšanas, gaisa kondicionēšanas un siltumsūkņu iekārtām, kurās izmanto dažas fluorētās siltumnīcefekta gāzes

          Šajā jomā ir iespējama sertifikācija 4 kategorijās, kuras ir aprakstītas 4. pantā

                KOMISIJAS REGULĀ (EK) Nr. 303/2008(2008. gada 2. aprīlis)

  •            attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas sistēmām, kurās izmanto dažas fluorētās      siltumnīcefekta     gāzes
  • attiecībā uz stacionārajām ugunsdrošības sistēmām un ugunsdzēsības aparātiem, kuros izmanto dažas fluorētās siltumnīcefekta gāzes
  • attiecībā uz dažu fluorēto siltumnīcefekta gāzu rekuperāciju no augstsprieguma sadales iekārtām

Akreditēts atbilstoši:

  • LATAK-S3-328
  • Akreditācijas apliecība

 

Kontaktpersona :

  • LSIA SC vadītāja Inna Šaraņina
    mob.tel. 26537310