Par mums
   Sertifikācija
Akreditācijas apliecība
Informācija par sertifikāciju .
POLITIKA PERSONĀLA ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒŠANAS JOMĀ
Sūdzību un apelāciju izskatīšana
Sertifikācijai saistošo EK un LR tiesibu akti
Sertificētā personāla saraksts 2022
Sertificētā personāla saraksts 2023
Sertificētā personāla saraksts 2024
Veikto darbu saraksts
   Izglītība
   Jaunu biedru uzņemšana
   Bieži uzdotie jautājumi.
Kontakti:
Braslas 16, Riga, LV-1084
Mob. tel. +371 26537310
E-mail: lsia@inbox.lv


LSIA Sertifikācijas Centrs

Sertifikācijas Centrs ir akreditēts Latvijas Nacionālajā Akreditācijas birojā (LATAK) un veic personāla sertifikāciju saskaņā ar standarta EN ISO/IEC 17024:2012 prasībām, un piešķir kompetences sertifikātus sekojoša sfērā:
Personām,kas veic darbības ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm:

  • attiecībā darbībām ar tādu stacionāru aukstumiekārtu, gaisa kondicionēšanas un siltumsūkņu iekārtu un kravas refrižeratorautomobiļu un refrižeratorpiekabju aukstumiekārtu, kurās ir ozona slāni noārdošās vielas vai fluorētās siltumnīcefekta gāzes atbilstoši Regulai (ES) Nr. 2015/2067 un Regulai (ES) Nr. 517/2014 uz 1 2 3 4 kategoriju (vajadzīgo nosvītrot )
  • attiecībā darbībām ar tādu stacionāru ugunsdzēsības sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem, kurās ir ozona slāni noārdošās vielas vai fluorētās siltumnīcefekta gāzes atbilstoši Regulai (EK) Nr. 304/2008 un Regulai (EK) Nr. 842/2006,
  • attiecībā darbībām ar elektrosadales iekārtu, kurās ir fluorētās siltumnīcefekta gāzes atbilstoši Regulai (ES) Nr. 2015/2066 un Regulai (ES) Nr. 517/2014,
  • attiecībā darbībām ar mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas sistēmām, kurās ir ozona slāni noārdošās vielas vai fluorētās siltumnīcefekta gāzes atbilstoši Regulai (EK) Nr. 307/2008 un Regulai (EK) Nr. 842/2006.

Akreditēts atbilstoši:
  • LATAK-S3-328
  • Akreditācijas apliecība

Kontaktpersona: LSIA SC vadītāja Inna Šaraņina, mob.tel. 26537310