Par mums
   Sertifikācija
   Izglītība
   Jaunu biedru uzņemšana
Statūti
Iestāšanās ieniegums
   Bieži uzdotie jautājumi.
Kontakti:
Braslas 16, Riga, LV-1084
Mob. tel. +371 26537310
E-mail: lsia@inbox.lv


                                          

                                                     LATV IJAS SALDĒTĀJIEKĀRTU INZENIRU ASOCIĀCIJĀS VALDEI

                                                                                   IESTĀŠANĀS  IESNIEGUMS

Lūdzu uzņemt mūs " Latvijas saldētājiekārtu inzenieru asociācijā"

Uzņēmuma nosaukums:                                                                                                                                            
Juridiskais statuss:                                                                              Reģ. Nr.:                                             
Banka:                                                                                                                                                         
Norēķinu rēķins:                                                                                   Kods:                                                 
Vadītājs:                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                   
                                  (vārds‚ uzvārds‚ amats, personas kods, telefons)


Uzņēmuma adrese:                                                                                                                                       
Telefons.:                                                                                            Fakss:                                                
E – pasts:                                                                                           Mājas lapa:                                         


Pilnvarotais pārstāvis asociācijā:                                                                                                                                 

                                        (vārds‚ uzvārds‚ amats, personas kods, telefons)

  

   Aizpildot un parakstot šo iesniegumu, organizācija, tās pārstāvja personā, izsaka gribu brivprātigi iestāties par biedru  un darboties tajā ievērojot asociācijas statūtus.

   Pārstāvis galvo, ka organizācija ir likumigi izveidota juridiska persona, kas darbojas atbilstoši Latvijas likumiem un, ka pārstāvim ir visas nepieciešamās pilnvaras lai organizācijas vārdā parakstitu šo iesniegumu.
   Asociācija statūti pārtāvim ir izskaidroti un zināmi.

Datums:                                               Z.V.                  Vadītāja paraksts:                                                       

   Persoas galvenās inereses asociācijā: