Par mums
   Sertifikācija
   Izglītība
   Jaunu biedru uzņemšana
   Bieži uzdotie jautājumi.
LSIA mērķi
LSIA darbības virzieni
Kontakti:
Braslas 16, Riga, LV-1084
Mob. tel. +371 26537310
E-mail: lsia@inbox.lv


LSIA  mērķi:

 • apvienot Latvijas saldētājiekārtu inženierus, tehniķus, pasniedzējus, kuri apmāca aukstuma iekārtu speciālistus, firmas , kuras nodarbojas ar aukstuma iekārtu projektēšanu, ražošanu, uzstādīšanu, apkalpošanu un komplektējošo daļu piegādi šīm iekārtām, nolūkā veicināt modernu saldētājiekārtu tehnoloģiju attīstību un ar tām saistīto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu.(izraksts no statūtiem);

 • biedrības biedru interešu pārstāvēšana un aizsardzība valsts varas un pārvaldes orgānos, attiecībās ar citām juridiskām un fiziskām personām,lai nodrošinātu savu biedru darbību nozares darba tirgū un aizsargātu viņu materiālās un morālās intereses Latvijas Republikas teritorijā,aizsargātu LSIA biedrus pret negodīgu konkurenci un nodrošināt iespēju apspriest un risināt dažādas, Asociācijas     biedrus interesējošas, tiesiskas problēmas,tajā skaitā apkopot un izplatīt Asociācijas biedriem informāciju par  aukstuma tiesību nozari;

 • saskaņot un aizsargāt savu biedru intereses aukstuma nozares darba tirgū, ekonomikas jautājumos, attiecībās starp darba devējiem un darba ņēmējiem, kā arī attiecībās ar pasūtītājiem;

 • sniegt palīdzību un konsultācijas biedrības biedriem;

 • attīstītu un pilnveidotu valsts aukstumasaimniecību saskaņā ar Eiropas un pasaules standartiem, ieviest progresīvāko pieredzi, modernu tehniku, pamatojoties uz vienotu tehnisko politiku, aktīvi piedalīties nozares attīstības koncepcijas un stratēģijas priekšlikumu izstrādāšanā,ražošanas un saimnieciskās darbības progresīvās pieredzes sistematizācija un rekomendāciju sniegšana biedrības biedriem;

 • maksimāli piedalīties likumdošanas un normatīvo aktu izstrādāšanā, piedalīšanās nozares normatīvo aktu, tajā skaitā noteikumu sagatavošanā, pilnveidošanā, kā arī sekot to izpildei,
  cik tālu atļauj likumdošana;

 • nozares tirgus izpētes organizēšana un attiecīgu ieteikumu izstrādāšana;

 • sekmēt kvalificētu nozares speciālistu sagatavošanu ,  sekmēt biedru ētisko izaugsmi un estētisko zināšanu papildināšanu;

 • aktīvi piedalīšanās nozares speciālistu profesionālās sagatavošanas sistēmas un stratēģijas izstrādāšanā un pilnveidošanā;

 • Asociācija gatavo priekšlikumus nozares attīstības stratēģijas jautājumos, nozares normatīvajiem aktiem, organizē speciālistu tikšanās, konferences, seminārus, organizē ekspluatācijas personāla apmācības un sertifikāciju, piedalās dažādos pasākumos, lai popularizētu Biedrības biedru darbu un celtu to prestižu Latvijā un ārzemēs. popularizētu LSIA biedru darbu un celtu tā prestižu;

 • LSIA cīnās arī par vides aizsardzību;