Par mums
   Sertifikācija
   Izglītība
   Jaunu biedru uzņemšana
   Bieži uzdotie jautājumi.
LSIA mērķi
LSIA darbības virzieni
Kontakti:
Braslas 16, Riga, LV-1084
Mob. tel. +371 26537310
E-mail: lsia@inbox.lv


LSIA darbības virzieni

ORGANIZĒ UN VEIC
 • Pieredzes apmaiņu, informācijas apkopošanu, analīzi ,kā arī aukstuma iekārtas apkalpojošo speciālistu sertifikāciju
SNIEDZ
 • Informatīvus,konsultatīvus pakalpojumus par specializētiem jautājumiem
 • Palīdzību Asociācijas dalibniekiem tiešo sakaru nodibināšana ar partnieriem
RĪKO 
 • Izstādes
 • Konferences
 • Seminārus un
 • Apmācības
 • Sarunas ar ārvalstu partneriem
IZSTRĀDĀ UN NOSLĒDZ
 • Attiecīgus līgumus
SADARBOJAS
 • Ar citām vides nevalstiskajām organizācijām
  Vides aizsardzības struktūrām
VEIC
 • Ekspertīzes un koordinē dažādu projektu izstrādi
PIEDALĀS
 • Valsts likumdošanas izveidē
PĀRSTĀV
 • Asociācijas dalībniekus un aizsargā viņu intereses Latvijas valsts un sabiedriskajās organizācijās
NODROŠINA
 • Asociācijas dalībniekus ar dokumentiem un speciālo literatūru,kas nepieciešami,lai nodarbotos ar aukstuma iekārtu ražošanu,uzstādīšanu,apkalpošanu un ekspluatāciju
   
PIEDALĪJUSIES
 • Konferencēs 
VEICA
 • Apmācību kursus un programmas aukstuma speciālistiem un firmu pārstāvjiem
IZSTRĀDĀ UN IESNIEDZ
 • Latvijas Republikas valsts institūcijām priekšlikumus par likumdošanas un normatīvo aktu pilnveidošanu,kas saistīti ar aukstuma iekārtu ražošanu,uzstādīšanu,apkalpošanu un ekspluatāciju
NODARBOJAS
 • Ar aukstumiekārtām saistīto juridisko problēmu risināšanu
TIEK REALIZĒTA
 • ANO Attīstības projekts LAT/97/G34/A/1G/31