Par mums
   Sertifikācija
   Izglītība
   AUTO
Iesniegums sertifikāta saņemšanai
   AUKSTUMS
   UGUNS
   ELEKTRO
   Jaunu biedru uzņemšana
   Bieži uzdotie jautājumi.
Kontakti:
Braslas 16, Riga, LV-1084 Auditorija Nr.107,
Mob. tel. +371 26537310
E-mail: inna_sharanina@mail.ru


Sakarā ar to ,ka  12.07.2011 ir pieņemti   LR MK noteikumi nr. 563 „Noteikumi par īpašiem ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm”  un uzsākta personāla sertifikācija attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas sistēmām, kurās izmanto dažas fluorētās siltumnīcefekta gāzes
MK noteikumi attiecas uz tiem autoservisiem,kas nodarbojas ar auto kondicionieru uzpildīšanu.